Informacije
 
Kaj je novega v programu Excel ? 
Predstavitev novega uporabniškega vmesnika 
Urejanje podatkov v tabele 
Predstavitev galerij 
  Uporaba mini orodne vrstice 
Izdelovanje formul z uporabo novih funkcij 
Več barv 
  Oblikovanje boljših pogojnih oblik 
Izdelovanje privlačnejših grafikonov 
 
Uvod v Excel  
2010 Lastnosti Excelovega okna (Nataša)
presek, polje, stolpec, vrstica, sklic na celico, zavihek, naslovna vrstica, glava, vnosna vrstica,
1:55
Zagon programa Excel 
Iskanje in odpiranje delovnih zvezkov 
Uporaba lastnosti datoteke 
Izdelovanje novega delovnega zvezka 
Delo z več delovnimi zvezki 
Spreminjanje velikosti in ogledovanje oken 
  Povečava ali pomanjšava delovnega lista 
Ogledovanje delovnega lista v celozaslonskem načinu 
Shranjevanje in zapiranje Excelovih delovnih zvezkov 
Uporaba Excelovega sistema pomoči 
 
Izdelovanje delovnega zvezka 
Kako Excel obravnava vnos podatkov? 
Krmarjenje po delovnem listu 
Izbiranje celic 
Vnašanje besedila v celice 
Vnašanje številk v celice 
Vnašanje podatkov o datumu in času v celice 
Vnašanje podatkov z drugimi bližnjicami 
Izdelovanje podatkovne tabele 
Urejanje vsebine celice 
Vstavljanje simbola v celico 
Izdelovanje hiperpovezav 
Izrezovanje, kopiranje in lepljenje vrednosti celice 
Razveljavljanje in uveljavljanje dejanja 
Iskanje in zamenjava besedila 
Preverjanje črkovanja na delovnem listu 
Urejanje podatkov 
2010 Dve besedi, zapisani v eni celici, razdružimo v dve celici (Alenka)
razdruževanje besed, razvrščanje, urejanje, pretvarjanje besedila v stolpce, delitev vsebine presledek
2:06
2010 Združevanje zapisov iz dveh ali več celic (Nataša)
seznam, združeni niz, zapis, funkcija, predogled, narekovaj,tabela, glava, filter, vnosna vrstica
6:58
2010 Štetje zapisov v podatkovni tabeli (Alenka)
celica, podatki, preglednica, tabela, štetje, seštevanje, neprazna, filtriranje, orodja za tabele, vrstica z rezultati
3:10
 
Upravljanje in ogledovanje delovnih listov 
Ogledovanje in izbiranje delovnih listov 
Preimenovanje delovnih listov 
Premikanje delovnih listov 
Kopiranje delovnih listov 
Vstavljanje in brisanje delovnih listov 
Skrivanje in prikazovanje delovnih listov 
Spreminjanje barv jezičkov delovnih listov 
Vstavljanje, premikanje in brisanje celic 
Vstavljanje, premikanje in brisanje stolpcev ter vrstic 
Skrivanje in razkrivanje stolpcev in vrstic 
Vnašanje podatkov in oblikovanje več delovnih listov hkrati 
Spreminjanje pogleda na Excelove delovne zvezke 
Poimenovanje in uporaba pogledov delovnega lista 
 
Formule in funkcije 
Izdelovanje preprostih formul celic 
Določanje imen skupinam celic 
Uporaba imen v formulah 
Izdelovanje formule s sklicem na vrednosti v tabeli 
Izdelovanje formul s sklicem na celice v drugih delovnih zvezkih 
Seštevanje skupine celic brez formule 
2010 Seštevanje - funkcija SUM (Nataša), Sum, funkcija, stolpec, vrstica, dvopičje, podpičje, vsota, list, izbira, zaporedje 3:32
Izdelovanje formul s povzetki 
Seštevanje z delnimi in s skupnimi vsotami 
Excelova knjižnica funkcij 
Funkcija IF 
Preverjanje sklicev formul 
Odpravljanje napak v formulah 
 
Oblikovanje delovnega lista 
Oblikovanje vsebine celice 
Oblikovanje celic, ki vsebujejo številke 
Oblikovanje celic, ki vsebujejo podatke o datumu 
Dodajanje ozadja in senčenja celici 
Oblikovanje obrob celice 
Določanje sloga celici 
Poravnava in usmerjanje vsebine celice 
Oblikovanje celice na podlagi pogojev 
Spreminjanje načina uporabe pravil za pogojno oblikovanje 
Prikazovanje podatkovnih vrstic, naborov ikon ali barvnih meril na podlagi vrednosti celice 
Kopiranje oblik s preslikovalnikom oblik 
Združevanje ali deljenje celic oziroma podatkov 
 

 

Uporaba tem delovnega zvezka 
  Barvanje jezičkov listov 
Spreminjanje mrežnih črt delovnega lista 
Spreminjanje višine vrstic in širine stolpcev 
  Vstavljanje vrstic ali stolpcev 
Premikanje vrstic in stolpcev 
Brisanje vrstic in stolpcev 
  Orisovanje skrivanja in razkrivanja vrstic in stolpcev 
Skrivanje vrstic in stolpcev 
Zaščita delovnih listov pred spremembami 
Zaklepanje celic za preprečevanje sprememb 
 
 
Tiskanje delovnih listov 
Ogled delovnega lista pred tiskanjem 
Tiskanje delovnih listov s trenutnimi možnostmi 
Tiskanje mrežnih črt in naslovov 
Izbiranje tiskalnika in papirja 
Tiskanje dela delovnega lista 
Tiskanje glav vrstic in stolpcev na vsako stran 
Nastavljanje in spreminjanje robov tiskanja 
Nastavljanje usmerjenosti strani in meril 
Izdelovanje glav in nog 
Dodajanje grafike glavi ali nogi 
Nastavljanje in ogledovanje prelomov strani 
 
Prilagajanje Excela načinu dela 
Odpiranje predlog za takojšnjo uporabo 
Shranjevanje delovnega zvezka kot predloge 
Dodajanje ukazov v orodno vrstico za hitri dostop 
Nadzorovanje sporočil o napaki 
Določanje vnosov v samopopravkih in samooblikovanju 
Nadzorovanje videza mrežne črte delovnega lista 
Razvrščanje in filtriranje podatkov 
2010 Urejanje podatkov po abecedi (Alenka)
urejanje, razvrščanje, vrstni red, razvrsti, abecedni red
3:43
Razvrščanje podatkov delovnega lista 
2010 Filtriranje (Alenka)
podatki, celice, kriterij, izbirnik
1:30
Izdelovanje seznama za razvrščanje po meri 
Hitro filtriranje podatkov s samodejnim filtrom 
Izdelovanje naprednega filtra 
Preverjanje podatkov med vnosom zaradi pravilnosti 
Raba naprednih filtrov 
Iskanje enoličnih vrednosti na seznamu podatkov 
Iskanje podvojenih vrednosti na seznamu podatkov 
 
Vizualni prikaz podatkov z grafikoni 
Hitro izdelovanje grafikonov 
Spreminjanje videza grafikona 
Oblikovanje legend in naslovov grafikonov 
Spreminjanje telesa grafikona 
Prilagajanje podatkov grafikona 
Delo z običajnimi grafikoni 
Delo z neobičajnimi grafikoni 
Dodajanje trendnih črt grafikonu 
 
Izboljšanje delovnih listov z grafiko 
Dodajanje grafike delovnim listom 
Dodajanje risanih predmetov delovnemu listu 
Dodajanje polnil risanim predmetom 
Dodajanje učinkov risanim predmetom 
Prilagajanje slik in predmetov 
Poravnava in združevanje risanih predmetov 
Izdelovanje učinkov besedila v Excelu z orodjem WordArt 
Vstavljanje izrezka v delovni zvezek 
Vstavljanje in spreminjanje diagrama 
Izdelovanje organigrama 
 
Skupna raba Excelovih podatkov z drugimi Officeovimi programi 
Povezovanje in vdelava drugih datotek 
Izmenjava podatkov tabele med Excelom in Wordom 
Kopiranje Excelovih grafikonov in podatkov v PowerPoint 
Izmenjava podatkov med Accessom in Excelom 
Uvoz besedilne datoteke 
 
Uporaba Excela pri delu v skupini 
Skupna raba delovnih zvezkov v Excelu 
Dodajanje komentarjev celicam 
Sledenje spremembam v delovnih zvezkih 
Sprejemanje in zavračanje sprememb 
Shranjevanje delovnih listov v spletu 
Posodabljanje delovnih listov, objavljenih v spletu 
Pridobivanje spletnih podatkov iz Excela 
Spreminjanje spletnih poizvedb 
Komuniciranje po spletu v jeziku XML 
Za iskanje uporabi Ctrl+F