Informacije
O HotPotatoesu
  Kaj lahko ustvarim z Vročimi krompirčki?  
  Namestitev programa 2:32
registracija
Prvi zagon
Osnovne nastavitve
  Prilagajanje orodne vrstice
zavihki, gumbi, pogosti ukazi, Možnosti, orodjarna
1:40
Vnos podatkov
JQuiz
Kako izdelam kviz
mapa, naslov, možnosti odgovorov, nastavitvena datoteka, shranjevanje, izvoz, brskalnik
4:36
Tipi vprašanj ,
Več izbir, mešano, kratki odgovori, več odgovorov, nastavitve Ostalo
6:05
Vstavljanje dodatnega besedila - celotna naloga
dodano besedilo, kopiranje, lepljenje, neposreden vnos, vstavljanje slike
2:55
JCloze
JMatch
JMix
JCross
Vnos slik
Splošna pravila vnašanja slik
načrtovanje, ustvarjanje mape, vlaganje slik v mape, šumniki, preimenovanje, naslovi slik
2:50
Naslovi slik
prehod miške, šumniki, presledki, preimenuj
3:17
Uporaba imena slik
slike, splet, šifra, prehod miške, presledki, šumniki, preimenuj, sporočilo
2:54
Uporaba slik iz Microsoftovega organizatorja izrezkov izbira slike, Word, Power Point, slike na spletu, shranjevanje, .gif, .Jpeg, format 1:53
JQuiz  
Vstavljanje slik v polja vprašanj
vprašanje, prilagajanje, podatki, mere slike, večanje, manjšanje, proporcionalno razmerje, poravnava, naslov, Naloži, šumniki
5:01
Vstavljanje slik v polja odgovorov in odzivov
odgovor, namestitev, odziv, razmak, prilagodi, umestitev, pojasnilo, odzivno okno,
3:36
Vstavljanje slik za vsako vprašanje posebej
umestitev, lomljeni oklepaji, vnos slike, dodatno besedilo, Ctrl + Shift + Z,
3:08
JCloze
JMatch
JMix
JCross
Vnos zvoka
JQuiz
JCloze
JMatch
JMix
JCross
 Oblikovanje nalog

Nastavitvena datoteka 1
Napisi, odgovori navodila, vnašanje slike, podnaslov

5:27
Nastavitvena datoteka 2
G
umbi - prilagajanje, zamenjava, vnos, naslov, Moodle, povezave, navigacija, privzeto, nastavi, naprej, nazaj,
5:02
Izgled, čas
Tipi nalog
JQuiz
JCloze
JMatch
JMix
JCross
 Izgled  
  Sprememba ozadja v JCross
črno ozadje, koda barve, nastavitve, Note pad, td.BlankCell
1:57
 Spletna stran in prenos
Izdelava spletne strani
Za iskanje uporabi Ctrl+F