Kaj je zgodovina …
Kaj zgodovina proučuje …
Zakaj je poznavanje zgodovine pomembno …
Sestaviti svoj časovni trak ...
Opisati dogodek iz preteklosti ...
Prepoznati ključne besede ...
Kaj je zgodovina?
Odlično, prav imaš!

Odkritje Amerike je bil en sam, neponovljiv dogodek, ki je močno vplival na življenje ljudi. Začelo se je novo zgodovinsko obdobje - NOVI VEK.

Kolumbovi ladji Punta in Santa Ana
a
 
Izberi pravilno besedo in dopolni besedilo. Izvedel-a boš, kaj je zgodovina. Izberi pravilno besedo   Spoznajmo učbenik
Helene Verdev, Raziskujem preteklost (Rokus), ki ga bomo uporabljali letos.
Spoznaj učbenik, ki ga boš uporabljal letos
Zgodovina je veda. Kaj raziskuje? Kaj raziskuje zgodovina?   Spoznajmo učbenik
Marte Otič, Svet skozi čas (MK), ki ga bomo uporabljali letos.
Spoznaj učbenik, ki ga boš uporabljal letos
Kaj proučuje zgodovina? Preberi, ključne besede pa vpiši v križanko. Dopolni z geslom. Vpiši ključne besede   Spoznajmo učbenik
O.Janša Zorn in drugih, Spoznavajmo zgodovino (Modrijan), ki ga bomo uporabljali letos.
Spoznaj učbenik, ki ga boš uporabljal letos
Zgodovina proučuje nekatere dogodke iz preteklosti. Ugotovi, katere. Razporedi v pravilnem zaporedju   V časovni trak umesti dogodke iz svojega življenja. Napiši ali nariši ali oboje. Napiš, nariši, natisni
Odgovori na vprašanja, ki te vodijo skozi čas. Raziskuj in odgovarjaj   Kakšna je vloga zgodovine v našem življenju? Poskusi ugotoviti na lastni koži. Svoje življenje umesti v čas
Nekaj ključnih besed že poznaš. Poišči jih v osmici.   Kaj proučuje zgodovina? Preberi, ključne besede vpiši v križanko. Dopolni z gelsom. Kaj proučuje zgodovina?
Zdaj že veš, kako razporediti fotografije. Preveri, če res. Uredi fotografije   Poišči ključne besede, razreši zavozlane in poišči geslo. Poišči besede