Bralna vaja

Na levi strani je tabela s sličicami poklicev. Na desni strani pa je sličica astronoma, pod katerim je imenovan drug poklic, v tem primeru je to čevljar.
Poišči čevljarja v tabeli in klikni na sličico. Namesto astronoma se bo prikazala sličica čevljarja in pod njo nov poklic, ki ga bo treba poiskati zdaj.

Ko se znova pojavi sličica astronoma, je naloga zaključena. 

Prisluhni navodilu: