Napiši Umesti Podobne naloge

Klavdija Štrancar, Nataša Holy

Vir: http://www.cwtsavvytraveler.com

Imena jezikov pišemo z malo začetnico, ker so to občna imena, države in njihove prebivalce pa z veliko, ker so to lastna imena. Zapiši pravilno!