Nekatere besede spadajo skupaj. Na primer:

Hrast, smreka, jelka in macesen so drevesa, vendar je hrast edini listavec.

1. Preberi posamezno skupino besed in s klikom miške določi, katera ne spada v skupino.


2. Označene besede prepiši v mrežo.

Devetka Kaj ne spada zraven?