Klavdija Strancar, Uciteljska.net

5.JPG

Vir: NPZ, RIC Državni izpitni center

PO ŽELEZNI CESTI

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG

(Prirejeno po: PIL, letnik 68, oktober 2015, št. 2, str. 42–44, Vesela šola.)