Mini kviz Štirikotniki


Namen kviza:

Kviz je namenjen samopreverjanju in utrjevanju snovi o štirikotnikih, predvsem njihovem poimenovanju. Upam, da bodo naloge tudi vzpodbudile otrokovo matematično-logično razmišljanje.
S to snovjo se otroci srečajo v 6. razredu OŠ (še stara - osemletna).


Navodila:

Klikni za kviz Štirikotniki!


Janez Šinkovec, 24.03.2001