Uvod Primi in umesti Koliko jih je? Prisluhni in določi Izberi in določi Ugotovi in vpiši Primi in odnesi Premisli in napiši Premisli ter določi Poišči in označi Zapiši v dvojini Zapiši v množini Podobne naloge
Število samostalnika Nataša Holy

Koliko jih je? Klikni v ustrezno celico, da se izpiše število.