Uvod Primi in umesti Koliko jih je? Prisluhni in določi Izberi in določi Ugotovi in vpiši Primi in odnesi Premisli in napiši Premisli ter določi Poišči in označi Zapiši v dvojini Zapiši v množini Podobne naloge
Število samostalnika Nataša Holy

Najprej poišči skrite besede. Nato napiši obliko, v kateri so samostalniki, ki jih lahko najdeš v tabeli.