Andreja Saje, Nataša Holy
Naslovnica Družina Opis Čebelnjak Pridelki Dobrote Viri Podobne naloge
Kviz Križanka Razvoj čebele
Izberi pravilen odgovor za posamezno vprašanje.

Spoznajmo čebeljo družino

V čebelji družini so maticaCmatica.jpg, delavke Cdelavka.jpgin trotitrot.jpg. Vsak član družine je nujno potreben. Opravlja natančno določena dela.

MATICA je v čebelji družini samo ena. Je večja in težja od čebel delavk. Oprašena zrela matica je vedno obkrožena s čebelami spremljevalkami. Nenehno jo hranijo z matičnim mlečkom. Ta hrana povzroči, da se matici povečajo jačniki. Da bi lahko polagala jajčeca se mora matica oploditi. Ko spolno dozori, odleti na svatben let. Za matico leti veliko trotov. Troti oplodijo matico. Nato se matica vrača v panj, da zalega jajčeca. Sposobna je zalegati od 2000 do 2500 jajčec in še več na dan.

ČEBELE DELAVKE so neplodne samice. V družini so najmanjše. Opravljajo vsa dela v panju in zunaj njega. Glede na delo, ki ga opravljajo, jih delimo na panjske (hišne) in pašne čebele. Pašne čebele poletijo v naravo, kjer nabirajo potrebne snovi za obstoj družine. Nabirajo: medičino (nektar), mano (medeno roso), cvetni prah (pelod), drevesno smolo (zadelavina ali propolis) in vodo. Panjske čebele čistijo celice, pokrivanjo zalego, hranijo zalege, spremljanjo in krmijo matice, sprejemanjo in shranjujeo medičino in mane, odstranjujejo smeti, tlačijo cvetni prah v dno satne celice, gradinjo satja. Ena in ista čebela opravi različna dela. Hišne čebele so torej čistilke, krmilke, gradilke in stražarke. Čebele so zelo delavne. Panjske čebele delajo ponoči in podnevi. Poskrbijo tudi za počitek.

TROT je samec, ki opraši matico. Živi od 3-6 tednov. V družini je na višku razvoja približno 1000 trotov. Konec poletja jih delavke izženejo iz panja.Pozimi v panju ni trotov. Izjemoma ostanejo še pozimi, kadar ni matice ali je ostala neoprašena.

Čebelje družine se razmnožujejo z ROJENJEM. Spomladi, ko je v panju največ čebel, se del družine s staro matico izseli iz panja. Iz panja izleti stara matica s približno polovico čebel. V panju pa ostane preostali del čebel in mlada matica. Čebele posedajo na bližnjem drevju. Počasi oblikujejo roj. Čebelarji ponavadi ogrebejo roj v zaboj in ga nato dajo v nov panj. Nova matica se v panju izleže po rojenju. Če je družina še močna, potem lahko še enkrat ali večkrat roji.


.