Andreja Saje, Nataša Holy
Naslovnica Družina Opis Čebelnjak Pridelki Dobrote Viri Podobne naloge

Umesti opis stopenj razvoja pod ustrezno sliko.
Prepiši črke v pravilnem zaporedju v mrežo in se prepričaj, če je tvoja rešitev pravilna.

Kviz Križanka Razvoj čebele